Vedtok tiltakspakke for god trafikkflyt

For å sikra god trafikkflyt i anleggsperioden for Sotrasambandet vedtok kommunestyret på torsdag at det skal gjennomførast ei rekkje tiltak internt og eksternt.

Midt-Troms Friluftsråd

Skrevet av Helene Sætherskar Publisert 20. juni 2024, Oppdatert 20. juni 2024

Vanskelig å nå ut til teltturister som slår seg ned ulovlig – besøksbidrag og informasjonskart kan være løsninger

I friluftsforskriften til Lofoten er det satt begrensninger for hvor turister får slå opp telt og overnatte med bobil. Men disse turistene kan være vanskelige å nå ut til med informasjon.

Dette skjer på Nordmøre i helga

Sommerferien står for døra, men rekken av arrangementer du kan være med på rundt om på Nordmøre blir ikke kortere av den grunn. Snarer tvert om.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for minoritetsspråklige
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Tilrettelegge flere nærturområder