Ordførertur til Stormorfossen

Ordfører Gunn Iversen Stokke inviterer til tur til Stormorfossen onsdag 7. juni, med avgang fra Aunan kl. 18.00.

Naturlos 2023 for Ofoten og Sør-Troms er klar

Årets Naturlos med en rekke turforslag til inspirasjon og motivasjon ligger klar på Midtre Hålogaland friluftsråd sin hjemmeside: Naturlos 2023 - Midtre Hålogaland Friluftsråd (halogaland-friluftsrad.no)

Støtte til strandrydding også neste år

Denne uka mottok Karmøy kommune melding om at en nok en gang får 500 000 kroner fra Handelens Miljøfond til strandrydding i 2024.

Bli med på gratis friluftskole i august

Finnskogen friluftsråd har arrangert friluftskole tidligere, og her er bilde fra et tidligere år.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Etablere friluftsporter ved Tudalskulten (Siljan) og i Bamble.
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler