Tilskudd til friluftstiltak 2024

Skrevet av Johanne Markvoll Publisert 04. mars 2024, Oppdatert 04. mars 2024

Planlegg storaksjon på Vårryddedagen

16. mars er den nasjonale strandryddedugnaden Vårryddedagen og i dette høvet arrangerer Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal (MFMR) strandryddeaksjon på Eika og Eiksund.

Leter etter antisutrere

Salten friluftsråd åpner for nominasjoner til prisen «Antisutrehelt 2023».

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Etablere friluftsporter ved Tudalskulten (Siljan) og i Bamble.
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler