Finnmark Friluftsråd

Kommunestyret la frem felles forslag i sak 76/2023 om to representanter til representantskapet i Finnmark Friluftsråd for perioden 2023 - 2027.

Får vente med å fjerne omstridt stengsel til rettssaken er avgjort

Den mangeårige ferdselsstriden i Storebukt havner i retten. Enn så lenge får gjerdet stå.

Noe må gjøres med tilførselen av næringsstoffer og partikler om livet i Oslofjorden skal ha en sjanse

Oslofjorden er syk. Livet der er i krise, sterkt påvirket av møkkete vann og overgjødsling. Den gode nyheten er at det ikke er for sent å gjøre noe, og at du som er lokalpolitiker kan bidra.

De mest besøkte DNT-hyttene

– Felles for disse hyttene er at de gir muligheten til å få naturopplevelser for livet og å oppleve det enkle friluftslivet. Ellers er hyttene like forskjellige som friluftsfolk, sier DNT-sjefen.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Etablere friluftsporter ved Tudalskulten (Siljan) og i Bamble.
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler