Lavvo skal bidra til enda mer friluftsliv

Kvinesdal innviet ny lavvo ved Medåsen. Den brukes mest av Liknes skole og Knerten barnehage. Det helt nye tilbudet i turområdet er nytt bygg med benker og bord. Lavvoen vil gi økt friluftsaktivitet i et fra før populært turområde.

Samling for strandrydding og marin forsøpling

Derfor inviterer de strandryddere, avfallsselskap, miljøetater, friluftsråd og representanter fra oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei erfaringssamling for strandrydding og marin forsøpling.

– Trenger hjelp til spesiell jobb

Håpet er at noen miljøbevisste ungdommer tenner på ønsket. – Det hele handler om at en miljøbevisst klasse, helst på videregående, vil gi naturen en julegave.

Ganske snart står dagsturhytta i Madlandsheia klar til bruk

Modulene til dagsturhytta ved Fisketjørn er for lengst flydd opp med helikopter, og arbeidet med å sette den i stand er i gang.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2021

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft - bidra til mer og bedre uteaktiviteter i barnehage, skole og SFO
  • Etablere friluftsporter ved Kverndammen (Porsgrunn/Skien), Smibekkhavna (Drangedal) og Sandvika (Bamble)
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder