Skulen nådde målet. Då var det fleire som måtte til pers

Årleg har Danielsen ungdomsskule på Valestrand eit misjonsprosjekt, der elevane støttar FN sine berekraftsmål.

Hvem vil være med på strandrydding?

Tilskudd fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond gjør det mulig å støtte organisasjoner, skoler, bedrifter og privatpersoner som vil gjøre en innsats

Svelviksand henger over oss som et spøkelse

For over 200 år siden var Verket det nest største landstedet på Hurumhalvøya. Holmsbu var størst. Det varte til 1876 da Dyno ble etablert på Sætre.

Fem millionar til friluftslivsformål

Møre og Romsdal fylkeskommune ved kultur- og folkehelseutvalet har 6. februar fordelt 4.990.000 kroner til ulike formål innanfor friluftsliv. Dette er midlar som kjem i tillegg til spelemidlar.

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2024

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for minoritetsspråklige
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Tilrettelegge flere nærturområder