Fire måneder etter brannen ser det fortsatt slik ut

Doen ved Melsvatnet brant natt til 18. mai. Nå har den stått rundt fire måneder uten at noe har skjedd. Dette er grunnen.

Ser fortsatt slik ut – dette er planene

Doen ved Melsvatnet brant natt til 18. mai. Nå har den stått rundt fire måneder uten at noe har skjedd. Dette er grunnen.

Aktiv forening i Lund fyller 25 år: – Vi skal alltid være en sosial klubb

Foreningen «Åkke øve 60» fyller 25 år i år. Klubben består av kvinner og menn over 60 år.

Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger til friluftslivsformål og nye søknadsfrister 2024

Skrevet av Anne Louise Kaalstad Publisert 22. september 2023, Oppdatert 22. september 2023

Grenland friluftsråd i tall
0
kommuner er medlem i friluftsrådet
0
personer sogner til friluftsrådet
0
husstander får Naturlos i posten hver år

Dette vil vi jobbe med i 2023

Friluftsrådet arbeider med stort og smått innenfor friluftliv. Her er noen av våre hovedsatsinger fremover.

  • Læring i friluft for alle - nasjonalt skoleutviklingsprosjekt - 12 skoler fra Grenland deltar
  • Etablere friluftsporter ved Tudalskulten (Siljan) og i Bamble.
  • Natur på norsk - Friluftslivsaktiviteter for nyankomne innvandrere
  • Gi ut Naturlos i hele Grenland
  • Østersdugnaden - rydding av stillehavsøsters på badestrender og friområder
  • Friluftsliv og folkehelse - friluftslivstiltak for kommunale frisklivssentraler