3 sept_Kom deg ut_foto marius pettersen.jpg

Naturlos - åpne turer for alle

Naturlos gir deg muligheten til å bli med på spennende natur- og kulturopplevelser i Grenland og omegn.

Grenland friluftsråd utgir Naturlosbrosjyren  (pdf format), som gir deg oversikt over et bredt turtilbud i Grenland og omegn.

Naturlosturene er åpne for allmennheten, og de fleste er gratis. Naturlosene er fra en rekke organisasjoner. De veileder og formidler underveis, og sørger for trygge rammer for turen.

 

Hvordan får jeg tak i Naturlosbrosjyren?

Alle husstander i friluftsrådets medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien) får Naturlosbrosjyren i postkassa hver vår. I tillegg kan du finne den på biblioteker og kommunenes servicesenter, samt utvalgte turistinformasjoner m.m.

Den er også tilgjengelig digitalt:
Naturlos 2024

 

Informasjon for organisasjoner - meld inn deres turer

Alle organisasjoner, turgrupper eller lignende som arrangerer turer for allmennheten med turleder, kan få sine turer inn i Naturlosbrosjyren helt kostnadsfritt.

I 2015 ga Grenland friluftsråd ut Naturlosbrosjyren for første gang. Takket være en stor mengde turer fra et mangfold av organisasjoner ble brosjyren en suksess. Opplaget på 50.000 gikk unna, og brosjyren ble etterspurt ved flere anledninger.

Friluftsrådet har gjort dette til en årlig utgivelse, og søker hvert år inn statlig tilskudd til trykk og distribusjon. På denne måten holdes det helt kostnadsfritt for organisasjonene.

Hva er Naturlos? 

Naturlosturene er åpne for allmennheten, og de fleste er gratis. Naturlosene er fra en rekke organisasjoner. De veileder og formidler underveis, og sørger for trygge rammer for turen.

Lærerike vandringer  for alle            

En naturlostur skal være en tur ut i friluft med en turleder eller guide. Det er ikke et krav at det skal være faglig guiding. Alle turene med naturlos bør være kostnadsfrie, og det skal ikke kreves ikke at man melder seg inn i noen forening for å være med.

Hvem er Naturlosene            

Naturlosene er den eller de som er ansvarlig for gjennomføringen av turene på vegne av sin organisasjon. De er godt kjent i sitt område, og kan ofte ha stor kunnskap innenfor natur og lokalhistorie. De sørger for å vise frem de flotteste turområdene, og kanskje de samtidig deler av sin kunnskap.   

Synliggjøring og markedsføring 

Tilbudet er først og fremst rettet mot lag og foreninger i Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien, som er friluftsrådets medlemskommuner. Det krever ikke mye ekstra arbeid for foreningene, annet enn at man melder inn aktuelle turer til friluftsrådet. Friluftsrådet koordinerer og samler alle turene i en trykksak og på en nettside.

For foreningene er dette en flott mulighet til å vise frem hva de driver med. Man får en bred markedsføring av sine åpne turer, og synliggjør aktiviteten på en flott måte. Og kanskje får man økt medlemsmassen også.

For folk flest gir dette samlet informasjon om turmuligheter med guide i regionen. I tillegg kommer flere seg ut på tur, og lærer noe i tillegg.      

 

Ønsker du å melde inn turer til neste Naturlosbrosjyre? Ta kontakt med Grenland friluftsråd.