1. Hjem
  2. Læring i friluft

 

Friluftsrådenes pedagogiske tilbud - Læring i friluft

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Det er i 2021 utarbeidet flere hefter med undervisningsideer for skoleklasser som tar for seg syv ulike fag i grunnskolen og måter man kan bruke naturen som læringsarena. Heftene heter Læring i friluft og tar for seg fagene matematikk, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2021) og Barnehage i friluft (2020). Undervisningsoppleggene kan bidra til: 

Mer fysisk aktivitet

Naturopplevelser og miljøbevissthet
Bedre og mer virkelighetsnær læring

Styrke sosiale bånd.

 

Aktvitetene henger nøye sammen med relevante kompetansemål i læreplanen og målet er å vise at utendørs undervisning ikke er noe hinder for å nå mål fastsatt i læreplanen. 

 

Dersom du ønsker undervisningsheftene på din skole, ta kontakt med Grenland friluftsråd på tlf: 934 63 068 eller e-post: magnus.vike@friluftsrad.no

 

Her kan du laste ned heftene i pdf-format.

 

Stedsbasert læring

Stedsbasert læring er en kartløsning som lar deg som pedagog finne, benytte og lage undervisningsopplegg for barnehage, skole og SFO.

Her kan du finne undervisningsopplegg i ditt nærområde! 

Klikk her for å se undervisningsopplegg.

Klikk her dersom du ønsker å legge til eget undervisningsopplegg i ditt nærområde. (Krever oppretting av bruker - gratis).

En veileder for løsningen finner du her: Last ned veileder.

Tvittingen.jpg