1. Hjem
  2. Læring i friluft

 

Læring i friluft for alle    Logo_LiF rund blaa.png           Logo_Sparebankstiftelsen_DNB.jpg       

Sparebankstiftelsen DNB har gitt seks interkommunale friluftsråd midler til å samarbeide med 97 skoler over hele landet for å skape mer og bedre læring i friluft! 12 skoler fra Grenland er med i samarbeidet. Prosjektet har som mål å skape en mer praktisk og variert undervisningshverdag for de samarbeidende skolene, og skal være en pilot for videre satsing på skoleutvikling. Disse skolene får kursing i uteundervisning, midler til utstyr, hjelp til kartlegging av skolens nærområder og tett oppfølging i hele perioden (2023-2025). Erfaringene fra satsingen vil bli formidlet høsten 2025.

 

Mer og bedre uteundervisning

Det er i 2021 utarbeidet flere hefter med undervisningsideer for skoleklasser som tar for seg syv ulike fag i grunnskolen og måter man kan bruke naturen som læringsarena. Heftene heter Læring i friluft og tar for seg fagene matematikk, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2021) og Barnehage i friluft (2020). Undervisningsoppleggene kan bidra til: 

  • Mer fysisk aktivitet
  • Naturopplevelser og miljøbevissthet
  • Bedre og mer virkelighetsnær læring
  • Styrke sosiale bånd

 

Aktvitetene henger nøye sammen med relevante kompetansemål i læreplanen og målet er å vise at utendørs undervisning ikke er noe hinder for å nå mål fastsatt i læreplanen. 

Ønsker du kurs på din skole eller barnehage - ta kontakt på magnus.vike@friluftsrad.no eller på tlf. 934 63 068. Ta også kontakt dersom du ønsker undervisningsheftene til din skole eller barnehage. Kursene er gratis for alle våre medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Vi har også et samarbeid med Telemark fylkeskommunes Liv og røre-prosjekt, og skoler og barnehager som er en del av dette vil også få dekket dette.

 

Her kan du laste ned heftene i pdf-format.

 

Kurs Mule Varde 1.jpg