Styret i Grenland friluftsråd består av følgende representanter

 

Rolle Navn Representerer
Styreleder Allen Einar Kjøhl-Røsand Skien kommune
Nestleder Lena Lilledrange Halvorsen  Bamble kommune
Styremedlem Roy Magnussen Porsgrunn kommune
Styremedlem Kari Tisjø Tveit Drangedal kommune
Styremedlem Jan Petter Gurholt Siljan kommune
     
Vara Jørn Helge Magnussen Skien kommune
Vara Mona Aaby Porsgrunn kommune
Vara Anne Kjendsheim Drangedal kommune
Vara Kai Usterud Braathen Bamble kommune
Vara Kjell Abraham Sølverød Siljan kommune