1. Hjem
  2. Over 500 friluftsområder kartlagt
Over 500 friluftsområder kartlagt - headerbilde Skjermdump, Naturbase (Miljødirektoratet)

Etter initiativ fra Klima- og miljødepartementet skal alle kommuner i Norge kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Områder som har betydning for friluftslivet skal identifiseres og vurderes, for å sikre befolkningen muligheten til å drive et variert friliftsliv - både i nærmiljøet og i utmarka.

Arbeidet er nå i full gang i Telemark, og Grenland friluftsråd kan bidra sine medlemskommuner. Skien og Porsgrunn er de første kommunene i fylket som er ferdig med prosjektet, og har nå publisert sine kartlagte og verdsatte områder. Grenland friluftsråd ledet prosjektet i Porsgrunn.

De til sammen 554 friluftslivsområdene ligger nå ute i webkartet Naturbase. Dette er et viktig verktøy i arealplanlegging, men også et interessant oppslagsverk for friluftsinteresserte.

Link til Kartlagte friluftslivsområder i Naturbase.

Dato skrevet 23.01.2018 08:54 . Endret 23.01.2018 10:37 .